fotostrook-werkwijze

 

Als ik de te portretteren persoon niet ken, begint de opdracht voor een geschilderd portret met een uitgebreide kennismaking.

Deze kennismaking bestaat uit een gesprek en een poseersessie. Ik maak tekeningen en foto's. Er vindt overleg plaats over hoe het portret er uit komt te zien: er worden afspraken gemaakt over het formaat, hoe deze persoon op het doek komt en waaruit de achtergrond zal bestaan.

Ook wordt er gekeken in hoeverre rekening gehouden moet worden met de overeenkomst van kleuren in het interieur waar het schilderij komt te hangen.

Vervolgens ga ik aan de slag. Als het portret in een vergevorderd stadium is - of, indien nodig, eerder - nodig ik de opdrachtgever uit om te komen kijken. Er kunnen dan nog allerlei aanpassingen plaats vinden.

De tijd die nodig is voor het maken van een pastelportret is beduidend minder. De te portretteren persoon zal het grootste deel van die tijd zelf poseren.

Met het eindresultaat moeten alle partijen tevreden zijn.